OM OSS

DET MODERNA BYGDESPELET BYGGER SOCIAL FÖRÄNDRING

 

Södra community bygger en modern, bildande variant av bygdespelet.

Arbetet med det blir metod och medel för att bryta tystnaden och isoleringen mellan redan etablerade svenskar och nya, mellan generationerna, mellan de som har kunskap och erfarenhet och de unga som står i begrepp att lära. Målet är att bygga fullödiga teaterupplevelser utifrån den egna livserfarenheten. Arbetsprocessen ska vara en process för stärkt självkänsla för individer och kollektiv samhörighet genom möten över etniska, generations- och klassgränser. I Malmö, Landskrona, Kävlinge, Helsingborg och Kristianstad bygger vi i en första fas en löpande, kontinuerlig verksamhet över året där unga är med och utformar sitt eget lärande och berättande. Södra Community syftar till att på längre sikt främja delaktiga unga medborgare. Teaterträning, social träning, läs- skriv- och scenframställningsmoment blir till instrument för att skapa förtroende mellan ung, gammal, etablerad, icke-etablerad, olika grupper och värdegemenskaper. Önskat resultat är en bättre förmåga till att representera alla samhällsgrupper på scen och därmed motivera en ny publik till teatern. Inte bara inom ramen för våra egna föreställningar utan genom spridningseffekter till etablerade scener, institutioner och film/TV.

Därför strävar vi efter att bygga samarbeten.

Repetition - Tango & Tortyr, Södra Communityteatern.

KORT OM INSPIRERANDE EXEMPEL - FÖREBILDER

 

Södra Communityteatern föddes ur samarbetet med Botkyrka Dans- och Communityteater och förebilderna är gemensamma, främst inom brittisk communityteater; Arcola Theater i Dalston/Hackney, den fria gruppen Shared Experience och Oxford Playhouse. Framförallt är en förebild för vårt arbete den brittiska Identity Drama School (Identity school of Acting) som grundades 2003. Grundaren Femi Oguns förstod att många unga svarta skådespelare inte släpptes in på landets teaterskolor, med motiveringen att det ändå inte fanns roller för så många av annan hudfärg. Idag är skolan den engelskspråkiga världens främsta skola för mångkulturella skådespelare. Skolans elever rekryteras till landets stora scener och till internationella storfilmer; som Sagan om Ringen och den senaste Star Wars-produktionen. 

SPRIDNING OCH SAMARBETE

Södra Community strävar efter att sprida arbetet, metoden och kunskaperna för att göra allt fler unga mellan 16 och 25 förmögna att gå från passiv konsumtion av kultur till aktiv produktion av det egna berättandet. Därför bygger vi konkreta samarbeten med ideella ungdomsföreningar som Arrangörsskolan, Media Avenue Öresund, UMIS, Fryshuset och kommunala fritidsgårdar, aktivitetshus och förebyggarsatsningar.

 

Södra strävar också efter att sprida kompetens, metod och enskildas kunnande för en bättre representation och mångfald inom offentligheten genom samarbeten med Stadsteatern i Malmö och Helsingborg, Riksteatern i Skåne, Malmö Live, Moriska Paviljongen,  Dunkers Kulturhus, Landskrona Teatern.

REORIENT OCH MORISKA PAVILJONGEN

Södra Communityteatern samarbetar idag med Re:Orient/Moriska Paviljongen och tidigare produktioner har haft sina premiärer på Moriskan. Moriska Paviljongen är idag ett kulturhus för de grupper som under många år hänvisats till förorten. Idag presenterar Moriskan ett mångkulturellt program tillsammans med kulturföreningar och arrangörer med bred representation. För Södra Communityteatern är Malmö Folkets Park – och Moriska Paviljongen en självklar samarbetspartner. 

 

ARRANGÖRSSKOLAN

Arrangörsskolan är Moriska Paviljongens produktionsskola för unga som vill ta plats med sina drömmar och scenprogram för jämnåriga. Arrangörsskolan har verkat i tre år och bjudit på höstlovsaktiviteter, workshops, konserter och talangtävlingar. Det 20- tal unga aktiva i Arrangörsskolan har stått bakom en rad blixtdebatter om bl a våldet i Malmö, om nedläggningen av Värner Rydénskolan, om migration, tiggeri och senast ungdomsarbetslöshet. Vi inleder med vår satsning inför 2016 ett nära samarbete med Arrangörsskolan kring publikarbete, rekrytering, arrangerande, marknadsföring och produktion av Södra Communityteatern föreställningar.

 

MEDIA AVENUE ÖRESUND

Ideell förening av och för unga som genom träning i användande av rörlig bild och digitala medier öppnar en möjlighet att själv skildra sin verklighet. Tänkt att löpande dokumentera och delta i Södra Communitys arbete. Media Avenue är också partner till Arrangörskolan i flera större publika evenemang på Moriska Paviljongen såsom ”This is Talent” och höstlovsaktiviteter för unga mm. 

 

MALMÖ STAD

Vi ser vårt arbete som ett förebyggande arbete. Vi tror att den som har kunskap om sina rättigheter, och vågar ta plats på scenen och som medborgare, har en större chans att skapa goda förutsättningar för ett meningsfullt liv. Vi har inlett ett samtal med Förebyggarenheten i Malmö Stads Innerstad och enhetschefen Lena Pripp. Förebyggarenheten är idag en viktig samarbetspart för Moriska Paviljongens Arrangörsskolan. Konkret samarbete är också under arbete med Tegelhuset i Rosengård.

 

LANDSKRONA STAD

Inledande kontakter har tagits med utbildnings-, fritids- och kulturförvaltningarna samt Landskrona teater (spelplatsen för legendariska Skånska teatern, som nu sporadiskt hyrs ut till företagsevent och humorshower). Responsen har hitills varit stor och idéerna kring ett samarbetes fördelar många.

 

KÄVLINGE KOMMUN

Inledande kontakter har tagits med kultursamordnare och responsen är positiv.

 

LEDNING

Södra Communityteaterns personalsammansättning bygger på grundtanken möte mellan erfarenhet och ungas vilja. Ledningsgruppen består av:

Jonas Jarl, konstnärlig ledare för Södra Community. Jonas har arbetat med scenkonst under mer än tjugo år. Dramatiker och regissör vid flera av landets stora teatrar. Dramaturg vid Malmö Opera och chef för Helsingborgs Stadsteater. Därefter har Jonas intresserat sig för communityteatern som samhällsförändrande faktor. Idag tjänstgör Jonas Jarl också som chef för programverksamheten vid Moriska Paviljongen i Malmö.